Esteu aquí: Inici Bloc Matrícula iTIC

Matrícula iTIC

Ara que s'ha acabat la preinscripció toca matricular-se! Aqui teniu les dates i la informació necessària per fer-ho.

Dates de matrícula

del 22 al 28 de juliol, els matins de 10:00 a 13:00.

Documentació necessària

Segons la via d'accés que utilitzeu us cal una o altra documentació.

Amb PAU

 • Targeta PAU (exemplar per a la Universitat)
 • 2 Fotografies carnet
 • Fotocòpia del DNI

Si, a més teniu uns estudis començats en un altre centre universitari heu d'afegir:

 • Resguard d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient al centre d’origen

Amb títol de CFGS, FP 2n grau o Mòdul professional 3

 • Certificat Oficial de Notes (original o fotocòpia compulsada)
 • Fotocòpia del títol corresponent o del resguard de la sol·licitud del títol
 • 2 Fotografies carnet
 • Fotocòpia del DNI

Si heu començat estudis en un altre centre universitari heu d'afegir:

 • Resguard d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient al centre d’origen.

Amb un títol universitari

 • Certificació acadèmica de notes on consti la sol·licitud del títol (original o fotocòpia compulsada)
 • 2 Fotografies carnet
 • Fotocòpia del DNI

Amb la prova d'accés per a més de 25 o 45 anys

 • Original del document personal acreditatiu d’haver aprovat les proves d’accés a la universitat
 • 2 Fotografies carnet
 • Fotocòpia del DNI

Convalidació i reconeixement d'assignatures

Si voleu convalidar assignatures cursades prèviament en uns estudis universitaris us cal:

 • Instància de la sol·licitud de reconeixements o convalidacions
 • Rebut del pagament dels drets de reconeixements o convalidacions
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
 • Pla d'estudis (segellat pel centre corresponent)
 • Programes de les assignatures (segellat pel centre corresponent)

Si voleu convalidar assignatures cursades prèviament en CFGS us cal:

 • Instància de la sol·licitud de reconeixements o convalidacions
 • Rebut del pagament dels drets de reconeixements o convalidacions
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
 • Fotocòpia de la sol·licitud del títol CFGS

Deduccions en el preu de la matrícula

Per gaudir de beca

Primerament haureu de formalitzar la matricula a la secretaria del centre. Un cop matriculats tindreu accés al portal d’Internet  e-secretaria i així podreu introduir la beca a l’apartat «AUTOBECA».

Posteriorment s’ha d’imprimir la beca i lliurar-la al centre, juntament amb la documentació necessària, per tal d’aplicar el descompte corresponent a la matricula.

Teniu més informació sobre beques aquí.

Per família nombrosa

Cal que porteu:

 • Original i fotocòpia del Certificat de família nombrosa vigent, expedit pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, on constin els membres de la família.

Matrícula gratuïta

S'aplica a:

 • Funcionaris de Universitats Catalanes,
 • Minusvalesa mínim d’un 33%
 • Matrícules d'honor a COU, LOGSE o premi extraordinari de Batxillerat

Cal que porteu:

 • Certificació Oficial corresponent.

En cas de dubte ...

Poseu-vos en contacte amb l'administració de l'EPSEM per correu electrònic o bé trucant al 938 777 205 o al 938 777 206

20/07/2010 18:15
Contingut relacionat
Horaris disponibles
Accions del document

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC - iTIC
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa
Avda. Bases de Manresa, 61-73,
08242 Manresa http://itic.cat