Esteu aquí: Inici Bloc S'obre una plataforma online amb material docent del grau iTIC

S'obre una plataforma online amb material docent del grau iTIC

El contingut de l'OCW és públic i facilita la coordinació entre professors i la informació a tots els interessats.

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) ha posat en marxa un dipòsit de material docent online, anomenat OCW (http://ocw.itic.cat/) amb la finalitat de donar suport al Campus Virtual de l'UPC, oferir informació pública als internautes i facilitar la coordinació entre el professorat del grau iTIC.

Aquest sistema complementa el campus virtual: mentre que els "campus virtuals" o sistemes d'e-learning són aplicacions més aviat pensades per a gestionar el dia a dia d'un professor i els seus estudiants, l'OCW, és més similar a la biblioteca dels estudis. Així doncs, en certa manera els campus són canals de comunicació estudiant-professor com podria ser una aula, i l''OCW es el lloc on es concentren els materials que els estudiants usen per al seu treball diari.

L'OCW és un web obert a tothom, és a dir, l'accés a tots els continguts és públic i són els professors els qui decideixen quins materials desenvolupats per ells mateixos hi ha disponibles. Per ara ja es pot trobar informació de les assignatures del grau, els horaris de cada curs i les notícies i darreres novetats relacionades amb l'enginyeria.

Un dels objectius de l'OCW és que tots els continguts siguin públics i accessibles per tal que si un futur estudiant vol veure com són les pràctiques o els exàmens, pugui fer-ho igual que ho pot fer un antic estudiant o qualsevol internauta.

L'altre objectiu és facilitar que els professors puguin coordinar millor les assignatures. L'Enginyeria de Sistemes TIC (grau iTIC) va néixer de la ma d'un grup de professors

predisposats a fer aquest esforç. El primer pas en la coordinació entre assignatures és el coneixement per part de l'equip docent dels continguts, calendaris, problemes, etc. de les assignatures que formen un pla d'estudis, en aquest context, doncs, l'OCW és una eina important per entendre què passa a altres assignatures: quins punts de vista s'infonen, quines notacions s'utilitzen, exercicis, apunts, pràctiques, exàmens, etc.

A més d'aquesta coordinació, l'accés públic als continguts docents de les assignatures permet que altres persones de l'àmbit universitari hi puguin accedir i reaprofitar la feina.

Aquesta idea de col·laboració és la que empeny institucions com el MIT, la Open University o University of California at Irvine a impulsar iniciatives com aquesta.

Accions del document

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC - iTIC
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa
Avda. Bases de Manresa, 61-73,
08242 Manresa http://itic.cat