Esteu aquí: Inici Bloc

Bloc

Esgotades les places iTIC

Amb el període de matriculació de juliol tancat ja s'han esgotat les 30 places ofertades! Aquí teniu un resum del nombre de preinscrits i matriculats.

Les xifres de la iTIC

Ara que ha finalitzat el període de matriculació de juliol us podem donar les xifres de tot el procés

Places ofertades

El grau iTIC oferta 30 places.

Nombre de preinscrits

Un cop resoltes les instàncies, la iTIC va tenir 36 preinscrits en 1a opció.

Nombre de matricules ofertades per la Generalitat

La Generalitat, en previsió de possibles renúncies, permet un nombre de matricules lleugerement superior a les places ofertades. En el cas de la iTIC es va publicar una llista amb 35 places, els 35 primers dels 36 preinscrits.

Nombre de matriculats

Finalment es van matricular 32 alumnes.

Com que aquesta xifra ja supera les 30 places ofertades, no queden places lliures per a la matrícula de setembre. Tot i això, cal estar pendent de les llistes que publicarà la Generalitat el 5 d'agost per tal de comprovar si, a causa de les renúncies a la matrícula, hi ha encara alguna plaça per ofertar.

Podeu veure la notícia de premsa apareguda sobre aquest tema: article regió 7.

30/07/2010 19:05

Matrícula iTIC

Ara que s'ha acabat la preinscripció toca matricular-se! Aqui teniu les dates i la informació necessària per fer-ho.

Dates de matrícula

del 22 al 28 de juliol, els matins de 10:00 a 13:00.

Documentació necessària

Segons la via d'accés que utilitzeu us cal una o altra documentació.

Amb PAU

 • Targeta PAU (exemplar per a la Universitat)
 • 2 Fotografies carnet
 • Fotocòpia del DNI

Si, a més teniu uns estudis començats en un altre centre universitari heu d'afegir:

 • Resguard d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient al centre d’origen

Amb títol de CFGS, FP 2n grau o Mòdul professional 3

 • Certificat Oficial de Notes (original o fotocòpia compulsada)
 • Fotocòpia del títol corresponent o del resguard de la sol·licitud del títol
 • 2 Fotografies carnet
 • Fotocòpia del DNI

Si heu començat estudis en un altre centre universitari heu d'afegir:

 • Resguard d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient al centre d’origen.

Amb un títol universitari

 • Certificació acadèmica de notes on consti la sol·licitud del títol (original o fotocòpia compulsada)
 • 2 Fotografies carnet
 • Fotocòpia del DNI

Amb la prova d'accés per a més de 25 o 45 anys

 • Original del document personal acreditatiu d’haver aprovat les proves d’accés a la universitat
 • 2 Fotografies carnet
 • Fotocòpia del DNI

Convalidació i reconeixement d'assignatures

Si voleu convalidar assignatures cursades prèviament en uns estudis universitaris us cal:

 • Instància de la sol·licitud de reconeixements o convalidacions
 • Rebut del pagament dels drets de reconeixements o convalidacions
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
 • Pla d'estudis (segellat pel centre corresponent)
 • Programes de les assignatures (segellat pel centre corresponent)

Si voleu convalidar assignatures cursades prèviament en CFGS us cal:

 • Instància de la sol·licitud de reconeixements o convalidacions
 • Rebut del pagament dels drets de reconeixements o convalidacions
 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
 • Fotocòpia de la sol·licitud del títol CFGS

Deduccions en el preu de la matrícula

Per gaudir de beca

Primerament haureu de formalitzar la matricula a la secretaria del centre. Un cop matriculats tindreu accés al portal d’Internet  e-secretaria i així podreu introduir la beca a l’apartat «AUTOBECA».

Posteriorment s’ha d’imprimir la beca i lliurar-la al centre, juntament amb la documentació necessària, per tal d’aplicar el descompte corresponent a la matricula.

Teniu més informació sobre beques aquí.

Per família nombrosa

Cal que porteu:

 • Original i fotocòpia del Certificat de família nombrosa vigent, expedit pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, on constin els membres de la família.

Matrícula gratuïta

S'aplica a:

 • Funcionaris de Universitats Catalanes,
 • Minusvalesa mínim d’un 33%
 • Matrícules d'honor a COU, LOGSE o premi extraordinari de Batxillerat

Cal que porteu:

 • Certificació Oficial corresponent.

En cas de dubte ...

Poseu-vos en contacte amb l'administració de l'EPSEM per correu electrònic o bé trucant al 938 777 205 o al 938 777 206

Contingut relacionat
20/07/2010 18:15

Horaris disponibles

Ja teniu disponible l'horari del primer quadrimestre de l'enginyeria iTIC.

En aquest fitxer trobareu l'horari del primer quadrimestre del curs 2010/11.

20/07/2010 10:37

Validació notes preinscripció

Recordeu que si heu entrat vosaltres mateixos les notes en el moment de la preinscripció heu de validar-les documentalment.

Per correus vostres hem notat que hi ha alguna confusió respecte de la validació de notes de la preinscripció. En aquest post mirem d'aclarir-ho.

Tots vosaltres heu fet la preinscripció a través de l'aplicació Accesnet. En alguns casos la mateixa aplicació té constància de les vostres notes i no les heu hagut d'entrar. En altres casos, però, heu entrat vosaltres mateixos les notes.

Si sou dels que heu entrat les notes vosaltres mateixos és molt possible que l'aplicació hagi marcat la preinscripció com a «no validada». Això ho podeu veure per que les notes surten en vermell com la imatge següent:

Imatge d'una nota no validada en l'aplicatiu AccessNet.

Si hi ha alguna nota en aquest estat, llavors la preinscripció sencera està pendent de validar. Això es pot veure en la imatge següent:

Imatge de l'aplicatiu AccessNet quna indica que la preinscripció no es vàlida fins que es validin les notes.

Si la vostra preinscripció esta pendent de validar vol dir que heu de portar a la oficina de preinscripció els documents necessaris que acreditin la veracitat de les notes que heu entrat. Fins que les notes no estiguin validades, la preinscripció no és correcta.

No us oblideu doncs de validar les vostres notes abans del 5 de juliol si es el cas. Per a qualsevol dubte sobre aquesta qüestió truqueu així que pogueu a l'oficina de preinscripció a través dels telèfons 938 777 203 i 938 777 204.

01/07/2010 01:20
Accions del document

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC - iTIC
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa
Avda. Bases de Manresa, 61-73,
08242 Manresa http://itic.cat