Esteu aquí: Inici L'Escola Els nostres laboratoris

Els nostres laboratoris

Aquests són els laboratoris del grau iTIC on podràs fer les pràctiques d'assignatures i el Treball Final de Grau

Laboratori de Comunicacions

Laboratori de comunicacions 1/2Laboratori format 10 llocs de treball per a realitzar pràctiques d'assignatures TIC. Cada lloc de treball està equipat amb ordinador de sobretaula (HP EliteDesk 800), oscil·loscopi digital de 4 canals (GW-INSTEK GDS2104), generador de funcions (GW-INSTEK SFG-1013), font d'alimentació (TENMA 72-8695A) i multímetre (Promax MD-200). També es disposa de 2 llocs de treball extra amb equipament similar per a solventar possibles incidències al laboratori o permetre l'accés d'estudiantat que vulgui treballar al laboratori fora de l'horari habitual. Els ordinadors de sobretaula tenen arrencada dual de forma que es pot triar entre sistema operatiu Windows i Linux, de forma que hi ha una gran flexibilitat a l'hora d'usar aplicacions.

Laboratori de comunicacions 2/2El laboratori disposa d'instrumentació pròpia d'un laboratori de comunicacions com ara analitzadors d'espectre, freqüencímetres, generadors de funcions programables, sintetitzadors programables...

Completen l'equipament del laboratori 8 ordinadors clònics amb sistema operatiu Linux per tal de realitzar pràctiques de xarxes amb permisos d'administrador. Entre ells formen una xarxa local fàcilment aïllable de l'exterior en funció de les pràctiques que es facin en cada moment.

A més, el laboratori compta amb un projector connectat a un dels ordinadors del laboratori de forma que tot l'alumnat pot seguir fàcilment les accions que el professorat faci en el seu ordinador.

 

Laboratori d'Electrònica

Laboratori d'electrònica 1/3

Laboratori format 10 llocs de treball amb instrumentació bàsica per a realitzar pràctiques d'assignatures TIC. Cada lloc de treball està equipat amb ordinador de sobretaula, oscil·loscopi analògic (HM407), generador de funcions (Promax GF-232), font d'alimentació (Promax FAC662-B) i multímetre. També es disposa de 5 oscil·loscopis digitals de 4 canals (GW-INSTEK GDS2104). Els ordinadors de sobretaula tenen arrencada dual de forma que es pot triar entre sistema operatiu Windows i Linux, de forma que hi ha una gran flexibilitat a l'hora d'usar aplicacions.

 

Laboratori d'electrònica 3/3

A més, el laboratori compta amb un projector connectat a un dels ordinadors del laboratori de forma que tot l'alumnat pot seguir fàcilment les accions que el professorat faci en el seu ordinador.

 

 

 

Laboratori de Control

Laboratori de control 1/4

La principal característica d'aquest laboratori és que disposa d'estacions per a la realització de pràctiques de control i automatizació. En concret hi han 10 maquetes d'aerolevitació, 10 autòmats programables PLC's OMRON, dues pantalles tàctils OMRON, una estació de simulació FESTO, una estació de simulació de processos SMC i una estació de simulació de cèl·lula de fabricació flexible.

 

 

Laboratori de control 3/4

Per tal d'actuar sobre les estacins es disposa de 12 llocs de treball equipats amb ordinador de sobretaula.

 

 

 

 

Laboratori de control 2/4

Completen l'equipament del laboratori 7 oscil·loscopis de diferent tipus, 5 generadors de funcions i 10 fonts d'alimentació.

 

 

 

 

Laboratori de control 4/4A més, el laboratori compta amb un projector connectat a un dels ordinadors del laboratori de forma que tot l'alumnat pot seguir fàcilment les accions que el professorat faci en el seu ordinador.

 

 

 

 

Laboratori Auxiliar

Laboratori auxiliar 2/2

Si bé els laboratoris presentats fins ara es dediquen bàsicament a la realització de les pràctiques de les assignatures dels graus, també poden ser utilitzats per a la realització de Treballs Finals de Grau (TFG). En determinats casos, però, i depenent de la particularitat del treball, aquesta utilització compartida presenta incompatibilitats. És per això que tenim dos laboratoris reservats per a la realització de TFG. El laboratori Auxiliar disposa del mateix equipament bàsic que els altres laboratoris i, a més, d'equipament orientat a la realització de projectes de l'àrea d'Electrònica Industrial i Potència.

 

Laboratori Avançat

És un laboratori orientat a projectes de comunicació amb posibilitat de treballar amb senyals de radiofreqüència de Ghz. Això el fa ideal per a l'estudiantat que està realitzant el Treball Final de Grau (TFG) en aquesta àrea. Es diferencia dels altres laboratoris pel fet que disposa d'equipament específic. Aquesta especificitat es troba tant en el tipus d'equipament com en les seves prestacions.

Estudiants fent pràctiques al laboratori avançatSenyals de radiofreqüència

Aquest laboratori disposa d'instrumentació per poder treballar amb senyals de freqüència elevada. Per exemple, els oscil·loscopis d'aquest laboratori es diferencien dels que podem trobar en altres laboratoris en que poden treballar a freqüències de fins a 12GHz (Oscilloscope Agilent Infiniium DSO81204B). A més, disposem d'instruments per a visualitzar senyals digitals com els que apareixen en un canal de comunicacions (Logic Analyzer Agilent 16822A de 68 canals i Mixed Signal Oscilloscope 3054A de 20 canals). El mateix passa amb els generadors de funcions, amb una gran flexibilitat per generar diferents tipus de modulacions, patrons, senyals pseudo-aleatoris, formes d'ona arbitràries... i que poden arribar als 20Ghz (Signal Generator Agilent E8267D 250kHz-20GHz).

 

Estudiants de projecte fent els darrers retocsSenyals en el domini freqüencial

Quan es tracta de visualitzar senyals de més alta freqüència cal recorrer als analitzadors d'espectre. El de millors característiques arriba a 30GHz (Rhode&Schwarz Spectrum Analyzer FSP 9kHz-30GHz). Un altre element important son els analitzadors de xarxa que disposen d'un transmissor i d'un receptor per tal de mesurar com canvia un senyal en diverses situacions. El de millors característiques arriba a 20GHz  (Network Analyzer Agilent N5230A 10MHz-20GHz).

 

Laboratori avançat 2/2Altres instruments

En el món dels receptors de radiofreqüència, un dels objectius és que consumeixin poc i siguin robustos en entorns amb soroll de radiofreqüència. Per aquest motiu disposem d'un equip per a mesurar amb precisió consums molt petits (Power analyzer Agilent N6705A) i d'un altre per a caracteritzar el dispositius des del punt de vista del soroll (Noise Figure Meter HP 8970B). A més, el lboratori disposa d'una estació de soldadura i desoldadura  i un microscopi per a realitzar soldadures de precisió. A més el laboratori està equipat amb ordinadors i programari per al disseny de plaques de circuit imprès i per a la programació de dispositius digitals : microcontroladors, CPLD, FPGA...

 

 

 

 

Accions del document

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC - iTIC
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa
Avda. Bases de Manresa, 61-73,
08242 Manresa http://itic.cat