Esteu aquí: Inici Estudis Pla d'estudis iTIC

Pla d'estudis iTIC

Com és el pla d'estudis?

Les principals característiques

 • És un grau en enginyeria de 240 crèdits ECTS. Té una estructura quadrimestral i la seva durada natural és de quatre anys.
 • Cada quadrimestre es cursen 5 assignatures de 6 crèdits ECTS. Per tant hi ha 4 hores de classe diaries durant 15 setmanes.
 • Conté assignatures de base, tant científica com empresarial, que posen els fonaments de la tecnologia.
 • Contempla les bases de l'electrònica, la informàtica i les comunicacions així com de disciplines transversals com l'automàtica amb una visió integradora que emfatitza els elements els elements comuns entre les àrees i atorga una visió àmplia de les TIC.
 • Culmina amb assignatures de síntesi en les quals s'apliquen els coneixements de més d'una àrea a problemes reals i s'aprèn la pràctica de l'enginyeria.
 • Les assignatures tenen una distribució en el temps coherent amb els seus continguts, la qual cosa permet:
  • Entrar en contacte amb la tecnologia des del primer quadrimestre.
  • Finalitzar els estudis en una altra universitat de l'estranger.
 • Ofereix un conjunt d'assignatures optatives interessants que complementen la formació del perfil iTIC en diferents aspectes.

El quadre d'assignatures

1er
Quad.
Matemàtiques
BÀSIQUES
PER A L'ENGINYERIA
Física Informàtica INTRODUCCIÓ ALs SISTEMES DIGITALs Fonaments MatemàtiCS
PER A LES TIC
2n
Quad.
ESTADÍSTICA Tecnologies complementàries 1 Tecnologia de la programació Sistemes digitals
TEORIA DE circuIts
3er
Quad.
Matemàtiques
AVANÇADES
PER A
L'ENGINYERIA
Tecnologies complementàries 2 Dispositius programables Empresa circuIts I SISTEMES LINEALS
4rt
Quad.
Sistemes analògics Programació de baix nivell Arquitectura de computadors CircuIts i sistemes de
RADIOFREQÜÈNCIA
SENYALS i SISTEMES

Quad.
programació concurrent I en temps real gestió i orientació de projectes Sistemes operatius Xarxes de comunicacions ProcessaMENT digital del senyal

Quad.
Sistemes encastats
enginyeria de sistemes
Optativa Aplicacions i serveis a internet sistemes electrònics de control

Quad.
Optativa Integració de sistemes
Optativa Optativa sistemes automàtics I robòtica

Quad.
Projecte final de grau Optativa

 

Color / tipus d'assignatura
Formació Bàsica InformàTICA ElECTRònica Comunicacions Síntesi Optatives

 

Les optatives

Les assignatures optatives de l'enginyeria iTIC s'estructuren en tres blocs:

 • Assignatures d'ampliació i/o perfeccionament del perfil iTIC
  Són assignatures que complementen la formació iTIC. Poden estendre els coneixements adquirits o obrir les portes de noves àrees.
 • Complements transversals d'enginyeria
  Són assignatures que tenen interès en la formació de tot enginyer o enginyera, sigui de l'àrea que sigui.
 • Assignatures d'enginyeria Industrial
  Són assignatures del pla d'estudis d'Enginyeria Industrial que poden complementar la formació iTIC. Faciliten que un estudiant iTIC que desitgi cursar després enginyeria Industrial estigui en millor disposició per adquirir aquesta doble titulació.

 

Assignatures optatives d'ampliació iTICComplements transversals d'enginyeriaComplements d'enginyeria Industrial
 • Interfícies d'usuari
 • Àudio i vídeo digital
 • Microelectrònica
 • Bases de dades
 • Transmissió de dades
 • Seguretat i secret en la codificació de la informació
 • Sistemes de comunicació
 • Innovació, gestió de persones i creació d'empreses
 • Gestió de la qualitat i sistemes integrats de qualitat/seguretat/medi ambient
 • Anglès empresarial
 • Optimització i teoria de la decisió
 • Bioenginyeria
 • Generació eòlica i fotovoltaica
 • Recursos energètics i energies renovables
 • Química
 • Expressió gràfica
 • Resistència de materials
 • Sistemes mecànics
 • Ciència i tecnologia de materials
Accions del document

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC - iTIC
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa
Avda. Bases de Manresa, 61-73,
08242 Manresa http://itic.cat