Esteu aquí: Inici Estudis

L'Enginyeria de Sistemes TIC

L'Enginyeria de Sistemes TIC: Un grau oficial impartit per la UPC que integra la informàtica, l'electrònica i les telecomunicacions.

Les tecnologies de la informació i la comunicació, conegudes com a TIC, les formen les àrees de l'electrònica, la informàtica i les telecomunicacions. Cadascuna d'aquestes àrees té la seva entitat. Malgrat això, les tres àrees estan fortament relacionades i comparteixen moltes de les disciplines. Alguns exemples ben coneguts on aquesta fusió s'evidencia són:

  • Les xarxes de computadors, que són una temàtica a cavall de les telecomunicacions i la informàtica.
  • Els dispositius de control dels vehicles (ABS,..), que són aparells en els quals l'electrònica i la informàtica hi tenen un paper rellevant.
  • Els sistemes domòtics, que no es poden entendre sense la concurrència de les tres àrees: electrònica, informàtica i telecomunicacions.
  • Els aparells de consum, com reproductors de música, aparells en els quals concorren les tres tecnologies de manera insalvable.

L'ús simultani de les tres àrees que formen les TIC en la tecnologia moderna és una tendència imparable que té un elevat valor estratègic per a la indústria.

En el nostre sistema universitari les TIC s'han ensenyat tradicionalment en titulacions especialitzades com ara l'enginyeria informàtica, l'enginyeria de telecomunicacions o l'especialitat d'electrònica de l'enginyeria industrial.

Diagrama que mostra l'àrea de treball de l'enginyeria iTIC.

L'enginyeria iTIC forma un perfil diferent: el de tècnic o tècnica polivalent, que té una perspectiva  àmplia i conjunta de les noves tecnologies i pot dissenyar solucions en què participin dues o més d'aquestes tecnologies.

Aquest perfil és innovador al nostre país i no s'imparteix en cap altra universitat. Això no obstant, és habitual en altres universitats de prestigi internacional i és un dels perfils recomanats per les associacions professionals i d'empresaris.

El pla d'estudis d'aquesta titulació és de quatre anys, té estructura quadrimestral i, gràcies a les reformes impulsades per l'EEES (Bolonya), té una concepció didàctica moderna, amb una gran proporció d'activitats pràctiques. Un disseny pensat per a què rebis una formació d'alt nivell.

Accions del document

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC - iTIC
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa
Avda. Bases de Manresa, 61-73,
08242 Manresa http://itic.cat