Esteu aquí: Inici Estudis Convalidació d'assignatures

Convalidació d'assignatures

Aspectes generals

Si proveniu d'uns altres estudis podeu estar en disposició de sol·licitar la convalidació d'algunes assignatures. Quan un estudiant o estudianta convalida una assignatura significa que se li ha eximit de cursar-la atès que, prèviament, n'havia cursat una altra de càrrega lectiva i contingut equivalents. Cal que tingueu en compte que:

  • Si es demana convalidar l'assignatura A per que s'havia superat en un altre pla l'assignatura B, B ha de ser una assignatura cursada realment. Dit d'altre forma, no es poden fer convalidacions de convalidacions.
  • L'assignatura convalidada rep la mateixa nota que l'assignatura original.
  • La sol·licitud de convalidacions cal fer-la en les dates que preveu el calendari acadèmic del curs corresponent.
  • Només poden convalidar-se les assignatures que l'estudiant o estudianta demana convalidar.
  • Les assignatures convalidades també cal matricular-les, tot i que amb un cost de matrícula menor.

En cas que voleu demanar que se us convalidin certes assignatures us podeu trobar en dues situacions:

  1. Proveniu de certes titulacions per a les que hi ha un esquema de convalidacions predeterminat i fix. En aquest cas se us aplicarà, si ho demaneu, la taula de convalidacions que s'escau al vostre títol de manera automàtica.
  2. Proveniu d'una titulació que no és de les anteriors. En aquest cas, si sol·liciteu convalidar algunes assignatures, l'escola fa un estudi específic i determina quines de les assignatures que heu demanat convalidar poden ser realment convalidades.

Titulacions amb esquema de convalidació prefixat

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

Si esteu en possessió d'aquest grau, se us poden convalidar les següents assignatures:

AssignaturaCrèdits
Informàtica 6
Empresa 6
Bases de dades (Optativa) 6
Interfícies d'usuari (Optativa) 6
Pràctiques externes (Optativa) 6

CFGS Desenvolupament de productes electrònics

Si esteu en possessió d'aquest títol, se us poden convalidar les següents assignatures:

AssignaturaCrèdits
Teoria de circuïts
6
Introducció al disseny digital
6
Empresa 6
Informàtica
6
Gestió de la qualitat (Optativa)
6
Pràctiques externes (Optativa) 6

CFGS Instal·lacions electrotècniques

Si esteu en possessió d'aquest títol, se us poden convalidar les següents assignatures:

AssignaturaCrèdits
Empresa 6
Gestió de la qualitat (Optativa)
6
Pràctiques externes (Optativa) 6

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics

Si esteu en possessió d'aquest títol, se us poden convalidar les següents assignatures:

AssignaturaCrèdits
Introducció al disseny digital
6
Empresa 6
Informàtica
6
Gestió de la qualitat (Optativa)
6
Pràctiques externes (Optativa) 6

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics

Si esteu en possessió d'aquest títol, se us poden convalidar les següents assignatures:

AssignaturaCrèdits
Introducció al disseny digital
6
Empresa 6
Infomàtica
6
Gestió de la qualitat (Optativa)
6
Audio i video digital (Optativa)
6
Pràctiques externes (Optativa) 6
Sistemes de comunicació (Optativa) 6

CFGS Administració de sistemes informàtics

Si esteu en possessió d'aquest títol, se us poden convalidar les següents assignatures:

AssignaturaCrèdits
Empresa 6
Infomàtica
6
Bases de dades (Optativa)
6
Pràctiques externes (Optativa) 6
Accions del document

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC - iTIC
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa
Avda. Bases de Manresa, 61-73,
08242 Manresa http://itic.cat